Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 / Nr. contract finanțare: Contract POCU/626/6/13/132652

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

Proiectul „Stagii de practică pentru viitorii profesioniști din domeniul Media – MEDIASTART”, contract POCU/626/6/13/132652, include următoarele activități:

Printre rezultatele aşteptate ale proiectului, se numără:

CONTACT