Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 / Nr. contract finanțare: Contract POCU/626/6/13/132652

COMPONENTELE ŞI SPECIFICUL PROIECTULUI

informarea grupului țintă (studenți) despre beneficiile oferite în cadrul proiectului recrutarea și selecția acestora
sprijin acordat pentru 126 persoane din grupul tinta în găsirea unui loc de muncă

Beneficiile vizate la nivelul grupului-țintă în urma participării la activitățile din proiect includ așadar atât impactul pozitiv pe termen scurt și mediu în ceea ce privește ocuparea acestora în domeniile studiate sau în domenii conexe, precum și impactul pozitiv la nivel personal în ceea ce privește dezvoltarea de abilități sociale transversale care le permit o tranziție facilă de la studii fie către piață muncii, fie către un alt nivel de educație/formare profesională.

CONTACT