Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 / Nr. contract finanțare: Contract POCU/626/6/13/132652

REȚEA

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

 SUBACTIVITATEA 3.1

“Dezvoltare de parteneriate intre mediul universitar si reprezentantii mediului economic pentru facilitarea accesului studentilor la stagii de pregatire practica”

în cadrul proiectului

“Stagii de practică pentru viitorii profesioniști din domeniul Media – MEDIASTART”

POCU/626/6/13/132652

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

Activitatea A.3.1 Dezvoltare de parteneriate intre mediul universitar si reprezentantii mediului economic pentru facilitarea accesului studentilor la stagii de pregatire practica (L2-L24) are ca scop inchierea unor parteneriate si conventii sustenabile intre Universitatile participante in proiect in calitate de parteneri-asociati si de organizatori de practica cu care s-au incheiat contracte cadru de colaborare in A1.1, dar si sectorul privat in calitate de partener de practica si angajator pentru identificarea unui numar de min. 5 agenti economici interesati din regiunile de implementare mentionate in prezenta cerere. A3.1 sprijina dezideratul final de a realiza tranzitia grupului tinta de la educatie la un loc de munca prin facilitarea contactului cu cerintele reale ale pietei muncii inca din sistemul de invatamant inclusiv prin stagii de practica /programe de invatare la locul de munca. Parteneriatele formate in cadrul acestei activitati contribuie la dezvoltarea parteneriatului social in general si la tema inovarii sociale, prin extinderea colaborarii intre mediul privat si cel

universitar si prin corelarea educatiei si formarii din mediul universitar cu pregatirea practica, de specialitate, pe care studentii o pot realiza in companii de pe piata regionala care activeaza in domeniul lor de studiu.

O metodologie de selectie a actorilor interesati va fi elaborata pentru prezentul proiect incepand cu luna 2 de catre Expertii informare, selectie GT si dezvoltare parteneriate. Metodologia va urmari identificarea, selectarea si contactarea potentialilor agenti economici care corespund criteriilor de eligibilitate pentru incheierea conventiilor cadru si realizarea stagiilor de pregatire practica de catre grupul tinta inscris in proiect, dar si de catre alti studenti cu profil similar grupului tinta in perioada de sustenabilitate a proiectului. Totodata, expertii vor elabora continutul unui material de constientizare privind avanajele si oportunitatile de care pot beneficia angajatorii in contextul asumarii rolului de partener de practica.

Intr-o prima etapa, A3.1 va viza:

 1. definirea tipurilor de actori interesati pentru derularea proiectului si stabilirea criteriilor de eligibilitate a acestora. Firmele partenere de practica sunt angajatori, unitati economice si/sau alt tip de institutie de productie si/sau de cercetare care au domeniul principal si/sau secundar si/sau departamente specializate de activitate corelate direct cu specializarea studentului, dotarea si personalul calificat necesar organizarii unor stagii de practica, activand in sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC/ SNCDI. Capacitatea firmei de a asigura un cadru propice de desfasurare a activitatii de practica pentru grupul tinta va constitui un criteriu de baza in selectarea firmelor cu care se vor incheia conventiile cadru de practica.
 2. documentare pentru identificarea actorilor interesati si determinarea influentei si importantei fiecaruia dintre ei pentru derularea proiectului, dar si pentru perioada de sustenabilitate; se va constitui o baza de date cu potentiali parteneri de practica. Desi Solicitantul ai P au rolul principal in cadrul proiectului de parteneri de practica, se are in vedere totusi asigurarea unui cadru unitar pentru constituirea bazei de date cu firmele potential partenere in viitor pentru activitatea de practica, respectiv inclusiv angajarea grupului tinta. Prin crearea acestei baze de date se urmareste nu numai imbunatatirea calitatii procesului didactic ci si cresterea gradului de incredere a viitorilor angajatori in absolventii care pasesc pe piata muncii proveniti din sistemul de invatamant. In acest sens studentilor li se ofera posibilitatea initierii unui dialog activ cu piata muncii in domeniile de specializare inteligenta precum: industrii creative – mentionate in SNC 2014-2020 si/sau domenii de specializare inteligenta.
 3. comunicarea detaliilor privind procesul de recrutare de parteneri de practica prin difuzarea mesajului atat in mediul online cat si offline, dar si a materialului de constientizare privind avanajele si oportunitatile de care pot beneficia angajatorii in contextul asumarii rolului de partener de practica, cu focalizare catre potentialele firme partenere de practica din baza de date elaborata;
 4. analiza firmelor potential interesate sa isi asume rol de partener de practica pentru stabilirea gradului de interes, capacitatea locurilor disponibile pentru practicanti, etc.
 5. contactarea angajatorilor care au raspuns pozitiv si semnarea conventiilor cadru de practica cu angajatorii care raspund exigentelor proiectului. Ulterior, expertii vor derula o analiza a practicilor curente si a nevoilor de interventie la nivelul sistemului de informare coordonata, in ambele sensuri, de la companii/ sectorul privat catre Universitati.

Pentru realizarea analizei se vor elabora: o metodologie, instrumentele de culegere a datelor, precum chestionare pentru urmatoarele categorii de respondenti: reprezentanti ai Universitatilor, reprezentanti relevanti ai companiilor/ sectorului privat si studenti. Ulterior, expertii vor realiza documentarea si colectarea de date prin aplicarea de chestionare si/sau interviuri, vor inregistra raspunsurile intr-o baza de date si vor elabora raportul analizei. In baza concluziilor analizei realizate si a rezultatelor obtinute, eforturile A3.1 se vor centra pe dezvoltarea unei retele compuse din reprezentanti ai mediului privat si ai Universitatilor din Regiunile de implementare, retea care va sprijini implementarea sistemului de informare coordonata, in ambele sensuri: de la companii/ sectorul privat catre reteaua unitatilor de invatamant superior. Astfel, expertii vor propune un plan de actiune pentru derularea activitatii retelei si eficientizarea functionarii sistemului de informare coordonata in ambele sensuri, pornind de la concluziile analizei realizate. Activitatea expertilor va continua prin:

 

 • animarea actorilor care au agreat participarea activa in cadrul retelei si semnarea acordului de aderare la retea pentru crearea si dezvoltarea unui sistem de informare coordonata, in ambele sensuri, de la companii/ sectorul privat catre reteaua unitatilor de invatamant. Semnarea acordurilor se va realiza in cadrul unui nr. de 4 ateliere de lucru (1 atelier x 1 zi x 15 participanti/ atelier x 4 ateliere) moderate de catre experti; in acest context se va agrea metodologia de lucru a retelei ce va contine documente organizatorice cadru, instrumentele si procedurile de lucru, inclusiv privind dezvoltarea durabila si egalitatea de sanse si gen, iar planul de actiune pentru derularea activitatii retelei va fi imbunatatit si aprobat ca urmare a discutiilor derulate in cadrul atelierelor de lucru; organizarea evenimentelor (inchiriere sala si dotari si hrana pentru participanti si echipa implementare) va fi subcontractata; aderarea membrilor la retea va fi o activitate continua pe toata durata de implementare a activitatii A3.1.
 
 • dezvoltare materiale pentru spatiul online si moderare spatiu virtual. Pentru a completa activitatea retelei si prezenta fizica, solicitantul isi va actualiza site-ul propriu cu informatii despre proiect si o pagina de Facebook/Instagram sau alta retea de socializare pentru a sprijini membrii retelei si prin mijloace moderne de informare si relationare, facilitand accesul la informatii/retea mult mai facil, indiferent de locatia geografica a membrilor sai. Paginile online vor facilita comunicarea intre membrii retelei, fiind un spatiu virtual in care acestia pot schimba informatii pentru coordonare, in ambele sensuri: de la companii/ sectorul privat catre reteaua unitatilor de invatamant, asigurand sustenabilitatea proiectului si dupa finalizarea implementarii sale. Vor fi invitati sa fie activi in mediul online si reprezentantii institutiilor de invatamant dar si alte entitati cu profil eligibil pentru scopul proiectului, inclusiv in perioada post-implementare. Avantajele realizarii acestui forum fata de unul intr-un spatiu fizic sunt: costurile mult mai reduse fata de amenajarea si dotarea unui spatiu fizic de intalnire pentru membrii retelei, accesul extins la noi informatii actualizate atat de la unitatile de invatamant cat si de la angajatori sau posibilitatea de a mentine acest spatiu virtual si in perioada post implementare, cu costuri minime dar cu un impact maxim in ceea ce priveste continuarea activitatii retelei printr-un sistem de informare coordonata, in ambele sensuri: de la companii/ sectorul privat catre reteaua unitatilor de invatamant superior. Prezenta in online este un element de inovare sociala, capacitand membrii retelei in utilizarea TIC si asigurand o dezvoltare durabila, preferandu-se varianta unei retele si in format virtual, uneia care are presupune existenta unui spatiu fizic – cu impactul pe care il are asupra mediului si cu limitarile aferente din punct de vedere al vizibilitatii. In urma tuturor acestor demersuri, se va dezvolta sistemul de informare coordonata, in ambele sensuri, ambele tipuri de actori (Universitati pe de o parte si angajatori, pe de alta parte) putand transmite informatii in timp real privind profilul populatiei universitare care necesita participare la stagii de practica, nevoia reala de competente practice de pe piata muncii urmare a dezvoltarii tehnologice si a altor factori care pot interveni in vederea corelarii curriculelor de practica, locuri de munca disponibile pentru derularea de stagii de practica cu finalitatea angajarii, alte locuri de munca vacante pentru absolventii de învățământ universitar din zona de impl ementare a proiectului.

SCOPUL ACTIVITĂȚII

Închierea unor parteneriate si conventii sustenabile intre Universitatile participante in proiect in calitate de parteneri-asociati si de organizatori de practica, dar si sectorul privat in calitate de partener de practica si angajator.

REZULTATE AȘTEPTATE

 • un material de constientizare privind avantajele si oportunitatile angajatorilor in contextul asumarii rolului de P de practica
 • o metodologie de selectie a actorilor interesati
 • 1 baza de date cu agenti economici interesati
 • 5 parten noi inchiate si semnate tip acord sau conv cadru cu alti angajatori
 • o baza de date cu info colectate ca urmare a derularii analizei
 • Rap analizei practicilor curente si a nevoilor de interventie la niv sistemului de info coordonata,in ambele sensuri, de la comp/sect privat catre reteaua unit de invat sup
 • un plan de actiune pt derularea activitatii retelei si eficientizarea functionarii sisti de info coordonata, in ambele sensuri
 • o retea infiintata si activa pentru sprijinirea implem sist de info coord,in ambele sensuri: de la comp/sect privat catre reteaua unit de invat sup
 • agenda ateliere de lucru elaborate
 • prezentari pt ateliere
 • 4 atel de lucru de o zi cu o medie de 15 participanti/atelier de lucru organiz
 • un plan de act pt derularea activ ret aprobat
 • liste de prez cu aprox 60 de particip din randurile unit de invat si med priv la cele 4 atel de lucru
 • un plan de act pt derularea activ ret aprobat

UNIVERSITĂȚI

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

UNATC are  în componență, corespunzător domeniilor universitare specifice, două facultăţi: de Teatru şi de Film.

 1. Facultatea  de Teatru:
 • ARTA ACTORULUI
 • Program de Licență: Artele spectacolului (ACTORIE)
 • Programe de Master: ARTA ACTORULUI; PEDAGOGIE TEATRALĂ
 • PĂPUȘI-MARIONETE
 • Program de Licență: Artele spectacolului (PĂPUȘI-MARIONETE)
 • Program de Master: TEATRU DE ANIMAŢIE
 • REGIE TEATRU
 • Program de Licență: Artele spectacolului (REGIE)
 • Programe de Master: ARTA REGIZORULUI DE TEATRU; SCRIERE DRAMATICĂ
 • COREGRAFIE
 • Program de Licență: Artele spectacolului (COREGRAFIE)
 • Programe de Master: ARTĂ COREGRAFICĂ; COREGRAFIE ŞI PERFORMANŢĂ ÎN DANS
 • SCENOGRAFIE
 • Program de Licență: SCENOGRAFIE
 • Programe de Master: ARTA SCENOGRAFULUI; DESIGN SUNET ȘI LUMINĂ ÎN ARTELE SPECTACOLULUI
 • STUDII TEATRALE
 • Program de Licență: TEATROLOGIE (Jurnalism teatral)
 • Program de Master: TEATROLOGIE (Management și Marketing cultural)
 1. Facultatea de Film:
 • REGIE, PRODUCȚIE
 • Program de Licență: Cinematografie, Fotografie, Media (REGIE DE FILM ŞI TV)
 • Programe de Master:
 • ARTA REGIEI DE FILM;
 • FILM DOCUMENTAR/DOCUMENTARY FILM (în limba engleză);
 • PRODUCŢIE DE FILM
 • IMAGINE DE FILM ȘI TV
 • Programe de Licență: Cinematografie, Fotografie, Media (IMAGINE DE FILM ȘI TV); FOTOGRAFIE
 • Program de Master: ARTA IMAGINII DE FILM
 • MULTIMEDIA: SUNET, MONTAJ
 • Program de Licență: Cinematografie, Fotografie, Media (MULTIMEDIA: SUNET, MONTAJ)
 • Programe de Master: ARTA MONTAJULUI DE FILM; ARTA SUNETULUI DE FILM; DESIGN PENTRU NOILE MEDIA/ NEW MEDIA DESIGN (în limba engleză)
 • ANIMAȚIE și INTERACTIVITATE
 • Program de Licență: Cinematografie, Fotografie, Media (ANIMAȚIE)
 • Programe de Master: FILM DE ANIMAŢIE; TEHNOLOGII INTERACTIVE PENTRU ARTE PERFORMATIVE ŞI MEDIA/ INTERACTIVE TECHNOLOGIES FOR PERFORMING AND MEDIA ARTS (în limba engleză); ARTA DESIGNULUI DE JOCURI/ART OF GAME DESIGN (în limba engleză)
 • SCENARISTICĂ, FILMOLOGIE
 • Program de Licență: Cinematografie, Fotografie, Media (COMUNICARE AUDIOVIZUALĂ: SCENARISTICĂ, PUBLICITATE MEDIA, FILMOLOGIE)
 • Programe de Master: FILMOLOGIE; SCENARISTICĂ

 

Adresa: Mun. București, str. Matei Voievod, nr. 75-77, sector 2

E-mail: secretariat@unatc.ro

Website: https://unatc.ro/

Oferta educațională LICENȚĂ 2023-2024:

https://www.upitmedia.ro/info-admitere/2023/

 

1.Facultatea de Științe, Educație Fizică şi Informatică

 

Program de studii universitare de licență:

 • Biologie
 • Chimie
 • Chimie medicală
 • Ecologie şi protecţia mediului
 • Energetică și tehnologii nucleare
 • Ingineria mediului
 • Horticultură
 • Educaţie fizică şi sportivă
 • Sport şi performanţă motrică
 • Kinetoterapie şi motricitate specială
 • Asistenţă medicală generală
 • Terapie ocupaţională
 • Matematică
 • Informatică

 

2. Facultatea de Mecanică şi Tehnologie

 

Program de studii universitare de licență:

 • Autovehicule rutiere
 • Tehnologia construcţiilor de maşini
 • Inginerie economică industrială
 • Ingineria transporturilor şi a traficului

  

3.Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare

 

Program de studii universitare de licență:

 • Calculatoare
 • Electromecanică
 • Electronică aplicată
 • Reţele şi software de telecomunicaţii

 

Oferta educațională MASTER 2023-2024:

https://www.upitmedia.ro/info-admitere/2023/

1.Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare

 

Program de studii universitare de licență:

 • Sisteme de conversie a energiei
 • Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
 • Inginerie electronică şi sisteme inteligente
 • Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale

 

2.Facultatea de Științe Economice şi Drept

Program de studii universitare de licență:

 • Cariere juridice
 • Dreptul contenciosului
 • Administraţie publică și integrare europeană
 • Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate
 • Contabilitate managerială şi audit contabil
 • Management contabil şi informatică de gestiune
 • Economie şi finanţe europene
 • Management financiar-bancar şi în asigurări
 • Management strategic şi dezvoltarea afacerilor/Strategic management and business development
 • Managementul strategic al resurselor umane

3.Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie

 

Program de studii universitare de licență:

 • Comunicare organizaţională
 • Consiliere în asistenţă socială
 • Managementul serviciilor sociale şi de sănătate
 • Psihologie clinică – evaluare şi intervenţie
 • Consiliere educaţională
 • Educaţie timpurie
 • Management educaţional

 

4.Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Program de studii universitare de licență:

 • Limbaje specializate şi traducere asistată de calculator (Interdisciplinar cu domeniul Calculatoare şi tehnologia informaţiei)
 • Tendinţe actuale ale limbii şi literaturii române
 • Traductologie – Limba engleză/Limba franceză. Traduceri în context european
 • Istoria românilor şi a României în context european (secolele XIV-XX)
 • Apologetică şi duhovnicie
 • Ecumenism în noul context european
 • Misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual
 • Teologie sistematică şi practică. Tendinţe noi în teologia românească
 • Restaurarea icoanei, a picturii murale şi de şevalet
 • Educaţie muzicală contemporană

 

Adresa: Mun. Pitești, Str. Târgul din Vale nr. 1, jud. Argeș

E-mail: rectorat@upit.ro

Website: https://upit.ro/

Oferta educațională LICENȚĂ 2023-2024:

https://bioterra.ro/index.php

 

 1. INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI AGROTURISM: prima facultate acreditată în România (cursuri IF şi IFR )

Pregǎtirea este asiguratǎ în specializările: turism, agroturism, alimentaţie publicǎ, producţia de bunuri agroalimentare, contabilitate şi gestiune economicǎ etc.

 1. INFORMATICĂ APLICATĂ Autorizată provizoriu (cursuri IF)

Pregatirea este asigurată în specializarea: Informatică aplicată.

 1. CONTROLUL ŞI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE: prima facultate acreditată în România (cursuri IF şi IFR )

Pregǎtirea este asiguratǎ în specializările: protecţia consumatorului; control fito-sanitar, legislaţie europeanǎ în domeniu etc.

 1. DREPT Acreditatǎ (cursuri IF şi IFR )

Pregǎtirea este asiguratǎ în specializǎrile: justiţie, avocaturǎ, poliţie judiciarǎ, administraţie publicǎ; activitǎţi notariale.

 1. DREPT EUROPEAN ŞI INTERNAŢIONAL Autorizată provizoriu (cursuri IF)

Pregatirea este asigurată în specializarea: Drept European şi Internaţional 

 1. ASISTENŢĂ MEDICALĂ GENERALĂ Autorizată provizoriu (cursuri IF)

Funcţionarea facultăţii în cadrul U.B.d.B. reprezintă o mare realizare în formarea de specialişti cu înaltă calificare care să lucreze atât în ţară cât şi în străinătate, în centrele medicale de recuperare, policlinici, cabinete medicale, spitale regionale etc. Creșterea numerică a instituţiilor de învăţământ medical superior cu diverse specializări constituie o necesitate în plan mondial, având în vedere faptul că numărul de specialişti în acest domeniu este încă foarte mic.

 

Oferta educațională LICENȚĂ 2023-2024:

https://bioterra.ro/index.php

 

Facultatea de Design de produs și mediu

LICENȚĂ

 • Design industrial (în limba engleză) – certificare EUR-ACE
 • Ingineria sistemelor de energii regenerabile
 • Ingineria și protecția mediului în industrie – certificare EUR-AC
 • Mecatronică – certificare EUR-ACE
 • Optometrie – certificare EUR-ACE
 • Inginerie Medicală – certificare EUR-ACE

MASTER

 • Sisteme mecatronice pentru industrie și medicină
 • Management integrat de mediu

 

Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor

LICENȚĂ

 • Inginerie electrică și calculatoare (Lb. engleză)
 • Electronică aplicată
 • Tehnologii și sisteme de telecomunicații – certificare EUR-ACE
 • Calculatoare
 • Automatică și informatică aplicată
 • Tehnologia informației
 • Robotică – certificare EUR-ACE

MASTER

 • Sisteme electrice avansate (lb. engleza)
 • Sisteme electronice și de comunicații integrate
 • Sisteme avansate în automatică și tehnologii informatice

Facultatea de Știința și ingineria materialelor

LICENȚĂ

 • Ingineria securității în industri
 • Știința materialelor
 • Antreprenoriat în ingineria materialelor
 • Inginerie economică în domeniul mecanic – Certificare EUR – ACE

MASTER

 • Ingineria securității și sănătății în munc
 • Ingineria și managementul materialelor avansate

 

Facultatea de Litere

LICENȚĂ

 • Limba și literatura engleză și Limba și literatura franceză/ germană/ română
 • Limba și literatura chineză – Limba și literatura română/engleză/franceză/germană

MASTER

 • Inovare culturala
 • Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză)
 • Studii de limba și literatura română
 • Studii de limbă și de cultură franceză (în limba franceză)
 • Limba și literatura română – identitate în multiculturalism (învățământ cu frecvență redusă – IFR)
 • Studii de limbă și literatură germană din perspectivă interculturală (în limba germană
 • Cultură și discurs în spațiul anglo-american (învățământ cu frecvență redusă – IFR, în limba engleză)

Facultatea de Sociologie și comunicare

LICENȚĂ

 • Asistență socială
 • Comunicare și relații publice
 • Media digitală
 • Resurse Umane
 • Sociologie
 • Media digitală (în limba engleză)

MASTER

 • Asistență și dezvoltare comunitară
 • Gestiunea campaniilor de imagine
 • Gestiunea și Dezvoltarea Resursei Umane

 

Facultatea de Psihologie și științele educației

LICENȚĂ

 • Psihologie (ZI/ID)
 • Pedagogia învățământului primar și preșcolar (ZI/ID)
 • Psihopedagogie specială

MASTER

 • Psihologie educațională, consiliere şcolară şi vocaționala
 • Psihologia muncii, organizațională și resurse umane
 • Psihologia clinică, consiliere psihologică și psihoterapie
 • Formarea și managementul resurselor umane în educație
 • Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici

 

Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor

LICENȚĂ

 • Marketing (ZI/ID)
 • Economia comerțului turismului și serviciilor (ZI/ID)
 • Administrarea afacerilor (în limba engleză) (ZI)
 • Contabilitate și informatică de gestiune (ZI/ID)
 • Management (ZI/ID)
 • Informatică economică
 • Afaceri internaționale (ZI/ID)
 • Finanțe și bănci

 

MASTER

 • Administrarea afacerilor în turism (masterat profesional)
 • Management și strategii de afaceri (masterat profesional)
 • Politici și strategii de marketing (masterat profesional)
 • Relații economice internaționale (masterat profesional)
 • Management financiar bancar (masterat profesional)
 • Politici contabile, audit și control de gestiune (masterat profesional)
 • Sisteme informatice integrate pentru afaceri (masterat profesional)

Oferta educațională LICENȚĂ 2023-2024:

https://admitere.uvt.ro/procesul-de-admitere/programe-studii/?sort=random

 

Filosofie

 • Programul de studii Filosofie are ca obiectiv formarea de specialiști în domeniul Filosofiei prin discipline specifice care să asigure competențele și abilitățile necesare performanței profesionale. Întregul proces educativ este proiectat astfel încât să asigure normele de calitate, libertatea opiniilor și să elimine orice formă de discriminare. Programul de studii Filosofie asigură pregătire teoretică de specialitate, precum şi posibilitatea valorificării sale la nivel practic.

Pedagogie specială

 • Obiectivul general al programului de studii Psihopedagogie specială este de a forma specialiști în științele educației, mai specific, în domeniul psihopedagogiei speciale. Obiectivele şi profilul de competențe dezvoltat în concordanţă cu nevoile identificate pe piaţa muncii şi cu cadrul naţional al calificărilor sunt prezentate sintetic mai jos şi detaliat în fişele disciplinelor din planul de învăţământ.

Comunicare și mediere în conflicte sociale

 • Programul de masterat Comunicare și mediere în soluționarea conflictelor sociale se încadrează în categoria masteratelor profesionale. Acest masterat îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti în domenii și ocupaţii specifice prevăzute în COR, în conformitate cu piaţa forţei de muncă din România şi din regiunea de Vest. Competenţele pe care le formează privesc pregătirea studenților pentru a deveni profesioniști cu o înaltă pregătire. De asemenea, masteratul oferă cadrul necesar pentru a dezvolta cercetarea în domeniul Ştiinţele comunicării, cât şi pentru pregătirea studenţilor în vederea continuării studiilor la nivel doctoral.

 

 Marketing strategic și marketing digital

 • Obiectivul general al programului de studii universitare de masterat Marketing strategic și marketing digital constă în formarea unor manageri și specialiști de marketing cu abilități strategice și digitale, orientați spre piață, capabili să crească valoarea unei firme, a capitalului brand și a capitalulului client.

CONTACT