Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 / Nr. contract finanțare: Contract POCU/626/6/13/132652

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Proiectul își propune ca OBIECTIV GENERAL îmbunătățirea competențelor profesionale a unui număr de 322 de viitori absolvenți de învățământ terțiar universitar cu domiciliul într-una din Regiunile mai puțin dezvoltate ale României. Mai exact, obiectivele specifice ale proiectului includ:
Proiectul vizează ca din totalul de studenți sprijiniți 33 studenți să provină din mediul rural. Studenții sunt înscriși la o universitate de profil din țară, și cu domiciliul în regiunile de implementare a proiectului, care urmează diferite domenii de specializare precum: Jurnalism, Media, Comunicare, Relații Publice, Limbi Străine, Marketing, Management, Relații Internaționale, IT, specifice sectorului de specializare inteligentă conform SNC/SNCDI. La aceste calificări se vor mai adauga alte calificări în implementare, relevante pentru activitatea Solicitantului și a companiilor partener unde poate facilita accesul studenților în etapa de implementare, când se vor semna acordurile cu alte facultăți/alți angajatori care pot organiza stagii de pregătire practică. Scopul proiectului vizează pe lângă îmbunătățirea competențelor profesionale și creșterea gradului lor de ocupare pe piața muncii într-un orizont de timp de 24 de luni, că urmare a participării la activități de orientare, consiliere profesională și de învățare la un potențial loc de muncă prin stagii de practică, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și SNCDI. Proiectul prevede activități cu scopul de a crește competențele grupului țintă și de a le oferi acestora aptitudinile necesare pentru a-și găsi un loc de muncă, pentru un bun tranzit de la școală la viața activă, facilitează în acest sens accesul grupului țintă pe piață muncii prin acțiuni corelate și coordonate cu direcțiile de acțiune POCU 2014-2020, aducându-și aportul la realizarea obiectivului specific al programului și apelului prin:
În acest fel, 322 de studenți (30% studenți de sex feminin) vor beneficia de sprijin pentru propria tranziție de la școală la viață activă prin servicii de orientare și consiliere profesională și programe de învățare la un potențial loc de muncă/stagii de practică (din care 33 studenți din mediul rural).

CONTACT