Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 / Nr. contract finanțare: Contract POCU/626/6/13/132652

CONTEXTUL PROIECTULUI

SITUAȚIA OCUPĂRII TINERILOR. Sunt discrepanțe mari RO-media UE în rata ocupării tinerilor (15-24 ani). În 2016, rata medie era în RO de 51,4%. Aceasta prezintă și decalaje de gen: masculin de 58,6%, iar feminin de 52,7%. Regiunile mai puțin dezvoltate ale RO au rata somajului în rândul tinerilor peste 25%. De asemenea, piața muncii este mai volatilă în cazul tinerilor, unde somajul variază mai mult cu modificările PIB-ului. Tinerii sunt adesea primii care ies și ultimii care intră pe piața muncii, nevoiți să concureze cu persoane cu mai multă experiență profesională (Eurfound).

INSERȚIA PE PIAȚA MUNCII. Este redusă în rândul absolvenților tuturor nivelelor de învățământ din RO. Rata de inserție crește cu nivelul de educație. Rata de ocupare crește odată cu vârsta, de la doar 7,8% în cazul tinerilor de 15-19 ani până la 77,4% pentru cei având vârsta între 30-34 ani (INSSE). CEDEFOP, arată că, în RO, doar o treime din angajați au loc de muncă adecvat competențelor dobândite în școală.

SITUAȚIA STUDENȚILOR. Cererea redusă de forță de muncă, mobilitatea scăzuta și concurența angajaților cu vechime limitează oportunitățile noilor intrați pe piața muncii. Sistemul de învățământ nu reușește să îi pregătească pentru un mediu concurențial. Conform Studiului Calitatea Învățământului Superior din RO, 80% dintre absolvenți profesează în alte domenii decât cele în care s-au pregatit. Cauzele fenomenului: lipsa interesului universităților față de nevoile pieței și lipsa de consiliere în carieră a studenților. Este o nevoie stringentă de competențe tehnice și transversale în rândul absolvenților, curricula nefiind actualizată în același ritm rapid cu care evoluează piața muncii. Pe de altă parte, curricula nu încurajează studenții să-și dezvolte abilități și competențe profesionale în domenii aplicative și complementare programului de studiu sau abilități de inserție socioprofesională.

Proiectul oferă soluții concrete prin:
Referitor la problema centrală a inserției pe piața muncii a tinerilor absolvenți, care în majoritate nu își găsesc un loc de muncă în primii ani de după absolvire, iar cei care își găsesc un loc de muncă ocupă poziții vulnerabile sau în alte domenii față de cel studiat, am decis să ne adresăm factorilor care cauzează aceasta situație:

CONTACT