Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 / Nr. contract finanțare: Contract POCU/626/6/13/132652

FINANȚARE

Proiectul „Stagii de practică pentru viitorii profesioniști din domeniul Media – MEDIASTART” este co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axă prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectiv specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Valoarea totală a proiectului: 4,711,091.17 lei
Valoarea totală eligibilă: 4,711,091.17 lei, din care:

CONTACT