Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 / Nr. contract finanțare: Contract POCU/626/6/13/132652

GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI

GRUPUL ȚINTĂ este alcătuit din 322 de studenți (ISCED 5/6, nivel de calificare 6 și 7) cu domiciliul într-o regiune mai puțin dezvoltată a României (Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru), cu domiciliul în mediul rural sau urban și care studiază în domenii precum: Jurnalism, Media, Comunicare, Relații Publice, Publicitate, Limbi Străine, Marketing, Management, Relații Internaționale, IT, înscriși la universități din orice centru universitar din țară. Însă acesta lasă deschisă selecția, înscrierea și pentru studenți de la alte universități și alte specializări.

Din totalul persoanelor din grupul țintă vizăm că: cel puțin 10% (33 persoane) să aibă domiciliul în mediul rural la nivelul grupului țintă un procent mediu de 30% este estimat a fi acoperit de studenți de gen feminim, având în vedere specificul specializărilor unde predomină studenții de sex masculin.
Distribuția studenților selectați în GT între facultățile de unde vor proveni, specializări, calificări va fi realizată la momentul implementării proiectului în funcție de interesul arătat și de numărul de studenți înscriși la specializările respective la momentul respectiv, de domeniile din care provin angajatorii către care se vor duce studenții în practică, de unitățile de învățământ cu care vom realiza acorduri în implementare etc.

Pornind de la specializările mai sus menționate, au fost delimitate companii cu care se vor realiza acorduri și alte facultăți, tipurile de ocupații ale angajaților care sunt relevante pentru pregătirea lor profesională etc. La nivelul tuturor categoriilor de GT nu se va face nicio deosebire, indiferent dacă aceștia sunt de entie romă, din mediul rural, femei, din anumite categorii sociale, etc. În cadrul celor 322 de studenți se va avea în vedere să se selecteze atât femei (30% studenți de sex feminin) cât și persoane din mediul rural (cel puțin 33 persoane). Prin urmare, studenții vor face practică în domenii corelate cu domeniul lor de studiu, în departamente/puncte de lucru cu activitate în:

CONTACT