Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 / Nr. contract finanțare: Contract POCU/626/6/13/132652

ANGAJATOR

MONEY GOLD S.R.L.

Domeniu de activitate

CAEN 6492

  • Alte activități de creditare
  • activități de servicii financiare care se referă în primul rând la contractarea de împrumuturi de către instituții neimplicate în intermedierea monetară, unde acordarea creditelor poate lua o varietate de forme, cum ar fi împrumuturi, ipoteci, cărți de credit etc., oferind următoarele tipuri de servicii:
  • acordarea creditelor de consum
  • finanțarea comerțului internațional
  • asigurarea finanțării pe termen lung a industriei, de către băncile industriale
  • împrumuturi monetare în afara sistemului bancar
  • acordarea de credite pentru cumpărarea locuințelor, de către instituții specializate care nu primesc depozite
  • servicii de amanetare și gaj

Adresa:

Pitești, Str. Smeurei nr.54, jud. Argeş

Transmiteți CV-ul într-un singur fișier PDF, de maximum 3mb, care să includă numărul de telefon și adresa dv. de e-mail.

Toate câmpurile de mai jos se completează obligatoriu.

CONTACT